Leesproblemen & dyslexie

In Nederland kampt ongeveer 10% van de leerlingen met lees- en spellingproblemen. Bij ca. 4% is er sprake van dyslexie (Blomert, 2006).
Stichting Dyslexie Nederland (SDN) definieert dyslexie als volgt:
“Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau” (Stichting Dyslexie Nederland, 2008).

Als logopedist heb ik mij al jaren veel gericht op begeleiding bij kinderen met lees- en spellingproblemen/dyslexie. Met bij- en nascholing heb ik mij hierin gespecialiseerd. In 2013 heb ik de master Special Educational Needs (taalspecialist/dyslexie) afgerond, waarmee ik mijn kennis en vaardigheden op dit vlak nog verder heb kunnen verdiepen. Naast logopedische behandeling, biedt Logopediepraktijk Mirjam inmiddels dan ook gespecialiseerde begeleiding en behandeling bij lees-/spellingproblemen en dyslexie.

Behandeling
Er wordt gewerkt volgens evidence-based methodes, zoals Connect, Ralfi en Klanken in Kleuren. Daarbij wordt de behandeling afgestemd op behoeften én mogelijkheden van uw kind en zijn omgeving. Het behouden en/of vergroten van de lees- en leermotivatie neemt een belangrijke plek in. Daarnaast is er aandacht voor de sociaal-emotionele aspecten van dyslexie, onder andere met ondersteuning van het programma ‘Jesse heeft dyslexie’.

Bij Logopediepraktijk Mirjam wordt het volgende geboden aan onderzoek, begeleiding en behandeling;
– onderzoek en behandeling kleuters met risico op lees-/spellingproblemen of dyslexie;
– onderzoek en behandeling van lees- en spellingproblemen;
– behandeling van dyslexie;
– advies en begeleiding ten aanzien van (ICT) hulpmiddelen;
– op aanvraag: workshops en/of begeleiding en advies ten aanzien van leesonderwijs en -begeleiding voor leerkrachten/scholen (voor informatie en tarieven kunt u contact opnemen).

Vergoeding
Er is een samenhang tussen spraak- en taalproblemen en lees- en spellingproblemen en dyslexie, waardoor een deel van de lees- en spellingbehandeling of dyslexiebehandeling te verantwoorden is als logopedische behandeling (vanuit een logopedische diagnose en met behandeldoelen die zich richten op spraak en/of taal). Er wordt daarom meestal gewerkt vanuit een half-om-half regeling. Dit houdt in dat de helft van de behandelingen wordt aangemerkt als logopedische behandeling en onder vergoede zorg valt (zie hier voor meer informatie). De andere helft valt onder lees- en spellingbehandeling of dyslexiebehandeling en moet door ouders worden voldaan. Wanneer de behandeling zich uitsluitend richt op lezen en spellen (dus zonder logopedische indicatie), moet de rekening volledig door de ouders worden voldaan. De frequentie van de behandelingen wordt afgestemd op wensen en behoeften van uw kind en zijn omgeving.

De behandeling van lees- en spellingproblemen en dyslexie bij Logopediepraktijk Mirjam valt niet onder de vergoedingsregeling dyslexie.
Deze vergoedingsregeling gaat uit van enkelvoudige, ernstige dyslexie. Bij Logopediepraktijk Mirjam kunt u ook terecht als er sprake is van meervoudige problematiek, zoals lees- en spellingproblemen/dyslexie bij ADHD, ASS, etc. U kunt hier meer lezen over tarieven en vergoedingen.

Aanmelding
Kinderen kunnen op elk moment en onafhankelijk van mate van achterstand worden aangemeld. De geboden zorg is er voor iedereen: alle kinderen die op een bepaald moment vastlopen in het leesproces kunnen terecht bij Logopediepraktijk Mirjam.
U kunt uw kind aanmelden met dit formulier.