Even voorstellen….

Mijn naam is Mirjam Koedijk. Nadat ik in 2004 de opleiding Logopedie heb afgerond, ben ik gaan werken als allround logopedist. In 2010 ben ik gestart met Logopediepraktijk Mirjam.
In de loop der tijd heb ik verschillende bij- en nascholingen gevolgd en me daarmee gespecialiseerd in onder andere begeleiding bij leesproblemen en dyslexie. In 2013 heb ik de master Special Educational Needs (M SEN) tot taal-/dyslexiespecialist afgerond.

Hieronder volgt een overzicht van de gevolgde cursussen/opleidingen:

 • OMFT-1 Basiscursus (2021)
 • Diagnostiek en behandeling van spraakstoornissen bij schisis (2020)
 • KWeC Spellingspecialist (2017)
 • Geheugen en Logopedie: Executieve functies (2016)
 • Communicatieve taaltherapie voor kinderen met een taalniveau vanaf 6 jaar (CT3) (2015)
 • Metaphon: behandeling van kinderen met fonologische stoornissen volgens de Metaphontherapie (2014)
 • PROMPT 2: Van techniek naar interventie (2014)
 • Master Special Educational Needs (M SEN), taalspecialist/dyslexiespecialist (2011 – behaald juni 2013)
 • Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets (PROMPT) 1: introductie techniek (2012)
 • Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) (2010)
 • Dyslexie: herkenning, onderzoek en behandeling (2010)
 • Woordvinding (2008)
 • Dyslexie: signaleren en interveniëren (2007)
 • Verbale ontwikkelingsdyspraxie (2007)
 • Neurolinguïstisch Programmeren (NLP) voor logopedisten (2006)
 • Integrale groepsbehandeling volgens Tan-Söderbergh (2005)
 • Inzicht in pragmatische problemen door analyse van conversaties met en vertellingen van kinderen vanaf 4 jaar (2005)

Ik sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie.

logo kp2      beeldmerk_en_logopedist