Logopedie

Logopedisten houden zich bezig met allerlei stoornissen op het gebied van communicatie. Logopedie kent vier behandelgebieden: stem, spraak, taal en gehoor. De grenzen rondom deze gebieden zijn ruim getrokken, want ook de voorwaarden voor een goede stem, spraak, taal of gehoor vallen hieronder. Daarnaast behandelen logopedisten ook aanverwante stoornissen, zoals slik- of ademhalingsstoornissen.
Niet alleen stem, spraak, taal en gehoor zijn bepalend voor het slagen van de communicatie. Zo kunnen bijvoorbeeld een verstandelijke handicap of een aan autisme verwante stoornis de communicatie negatief beïnvloeden. Ook hier kan de logopedist een helpende hand bieden bij herkenning, begeleiding en doorverwijzing.
Voor meer informatie over de logopedische behandelgebieden kunt u op onderstaande links klikken.

Taal

Spraak

Stem

Gehoor