Werkwijze

Aanmelding
Aanmelding kan telefonisch of via de e-mail of het contactformulier op deze website. Voor aanmeldingen met betrekking tot lees- en spellingspoblemen/dyslexie kunt u gebruik maken van dit formulier. U hebt een verwijzing van een arts of een specialist nodig. Wanneer u zich aanmeldt, wordt er zo spoedig mogelijk een afspraak gemaakt.

Intake
De eerste afspraak is een intakegesprek, waarin algemene gegevens en de klacht besproken worden.
Vergeet bij deze eerste afspraak niet uw verwijsbrief, de polisgegevens van uw verzekeraar (verzekeringspasje) en uw identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs) mee te nemen.

Onderzoek/diagnose

Naar aanleiding van het intakegesprek kan een onderzoek opgestart worden. Door middel van een test, toets of observatie wordt de klacht onderzocht. Als behandeling nodig blijkt, worden samen met u behandeldoelen opgesteld.

Behandeling
Cliënten worden meestal 1 keer per week, een half uur behandeld. De duur van de behandeling is onder andere afhankelijk van de aard en de ernst van de klacht, motivatie, continuïteit en frequentie.
Tijdens de behandeling worden de behandeldoelen geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Informatie met betrekking tot behandelafspraken

Wanneer u niet in staat bent om een afspraak na te komen, kunt u zich uiterlijk 24 uur vóór de afspraak telefonisch of via e-mail afmelden. Bij plotselinge ziekte kunt u zich op de dag van de afspraak voor 9.00 uur ’s ochtends afmelden. Het is tevens mogelijk om ’s avonds en in het weekend te bellen. U kunt dan de voicemail inspreken. Bij te late afmelding worden de kosten voor gereserveerde tijd niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u deze zelf te betalen. Het reguliere behandeltarief wordt dan in rekening gebracht bij u.

Betaling
Als u verzekerd bent bij een verzekeraar waar Logopediepraktijk Mirjam een overeenkomst mee heeft, worden facturen voor logopedische behandeling rechtstreeks bij de betreffende verzekeraar gedeclareerd.
In het geval van verzuim of het te laat afmelden van een afspraak en als het gaat om behandelsessies voor leesproblemen/dyslexie, is het versturen van de facturen en de administratieve afwikkeling van betalingen uitbesteed aan Infomedics. De ontvangen factuur betaalt u aan Infomedics. Voor informatie over betalingen via Infomedics en betalingsvoorwaarden, klik hier.

Nazorg

Wanneer een behandeling is afgerond, kan er een controle plaatsvinden. Of dit nodig is en op welke termijn wordt met u besproken.

Privacy
Voor de privacy policy van Logopediepraktijk Mirjam, klik hier.

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u als cliënt of als ouder van een minderjarige cliënt een klacht heeft over de logopedist of over de logopedische behandeling. Logopediepraktijk Mirjam volgt ten aanzien van klachten de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Klik hier voor meer informatie over wat u kunt doen bij een klacht.