Tarieven & vergoeding

Vergoeding van logopedische behandeling

Logopedie wordt geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit het basispakket (m.u.v. het wettelijke eigen risico voor volwassenen). U heeft hiervoor een verwijsbrief van uw huisarts of specialist nodig. 

In 2021 heb ik ervoor gekozen niet meer met alle zorgverzekeraars een overeenkomst aan te gaan en werk ik dus gedeeltelijk contractvrij. Onderstaand een overzicht van verzekeraars waar ik wel/geen overeenkomst mee heb.
Bent u verzekerd bij een verzekeraar waar ik een overeenkomst mee heb? Dan wordt (m.u.v. het eigenrisico voor volwassenen) de logopedie volledig vergoed.
Bent u verzekerd bij een verzekeraar waar ik geen overeenkomst mee heb? Dit kan gevolgen hebben voor de vergoeding. Lees verder voor meer informatie hierover.

Ik heb WEL een contract met:
– Achmea (Zilveren Kruis, De Friesland, FBTO, Interpolis)
– ASR (De Amerfoortse, Ditzo)
– DSW (DSW, InTwente, Stad Holland)
– Menzis (Anderzorg, Hema, Menzis, PMA)
– Zorg en Zekerheid (AZVZ, Zorg en Zekerheid).

Ik heb GEEN contract met:
– CZ (CZ, CZ direct, IZZ, Just, Nationale Nederlanden, OHRA)
– EUcare (Aevitae)
– ENO (HollandZorg, Salland, ZorgDirect)
– iptiQ (Besured, National Academic), Promovendum)
– ONVZ (ONVZ, PNOzorg, VvAA)
– VGZ (Bewuzt, IZA, IZZ, UMC, Univé, VGZ, Zekur, United Consumers).

Staat een verzekeraar er niet bij? Kijk dan op de polis onder welke verzekeraar die valt.

Bij contractvrije logopedie verschilt de hoogte van de vergoeding per type polis (natura- of restitutiepolis) en zorgverzekering.
Wat voor polis heeft u?
Restitutiepolis:
Bij een zuivere restitutiepolis bent u vrij in de keuze van logopedist/arts ongeacht of de zorgverzekeraar wel of geen contract heeft met de betreffende behandelaar. Bij een zuivere restitutiepolis wordt het volledige bedrag vergoed.
– Naturapolis:
Bij een naturapolis wordt niet-gecontracteerde zorg gedeeltelijk vergoed. (+/- 60-85%)

Vergoeding van behandeling van lees-en spellingproblemen/dyslexie
Er wordt qua vergoeding onderscheid gemaakt tussen logopedische behandelingen en behandelingen die gericht zijn op lees- en spellingproblemen/dyslexie. Als er ook sprake is van een logopedische indicatie wordt er een half-om-half regeling gehanteerd: een deel van de behandelingen valt onder logopedische behandeling en het andere deel onder dyslexiebehandeling. De logopedische behandeling wordt vergoed volgens bovenstaande beschrijving. Het overige deel valt buiten de vergoede zorg en is dus voor eigen rekening.

Tarieven  contractvrije en/of niet-vergoede zorg 2021:
Logopedische behandeling: 
– 30 min.: €42,00
– 60 min.: €84,00

Overig (kosten voor eigen rekening: niet declarabel bij verzekeraar):
Lees-/spellingsbegeleiding zonder logopedische indicatie:
– 30 min.: €42,00
– 60 min.: €84,00
Overleg met derden:
– 30 min.: €40,53
– 60 min.: €81,06
Verslaglegging aan derden:
– 30 min.: €40,53
– 60 min.: €81,06
Uittoeslag: €22,99
Verzuimtarief:100% van het behandeltarief
Uittoeslag: €22,99
Verzuimtarief:100% van het behandeltarief

Betaling
Indien een overeenkomst met uw zorgverzekeraar is aangegaan, worden facturen voor logopedische behandeling rechtstreeks bij de betreffende verzekeraar gedeclareerd.

Voor contractvrije logopedie en kosten die buiten logopedische zorg vallen, is het versturen van de facturen en de administratieve afwikkeling van betalingen uitbesteed aan Infomedics. Kosten die buiten logopedische zorg / vergoeding vallen zijn de kosten voor lees- en spellingbegeleiding of dyslexiebehandeling (zonder logopedische indicatie en facturen voor overleg met derden / verslaglegging / afspraken die niet of te laat zijn afgezegd. De ontvangen factuur betaalt u aan Infomedics, voor meer informatie, klik hier. Voor vragen over uw factuur en de betalingsvoorwaarden wordt u verwezen naar www.infomedics.nl. Voor overige vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de servicedesk van Infomedics: 036-2031900.

De verantwoordelijkheid voor het voldoen van de factuur ligt te allen tijden bij u als zorgafnemer.