Tarieven & vergoeding

Vergoeding van logopedische behandeling
Logopedie valt onder de basisverzekering en wordt volledig vergoed, m.u.v. het eigen risico voor volwassenen. U heeft hiervoor een verwijsbrief van uw huisarts of specialist nodig. In 2017 heeft Logopediepraktijk Mirjam een overeenkomst met alle verzekeraars.

Vergoeding van behandeling van lees-en spellingproblemen/dyslexie
Er wordt qua vergoeding onderscheid gemaakt tussen logopedische behandelingen en behandelingen die gericht zijn op lees- en spellingproblemen/dyslexie. Als er ook sprake is van een logopedische indicatie wordt er een half-om-half regeling gehanteerd: een deel van de behandelingen valt onder logopedische behandeling en het andere deel onder dyslexiebehandeling. De logopedische behandeling wordt vergoed. Het overige deel valt buiten de vergoede zorg en is dus voor eigen rekening.

Tarievenlijst 2019
Logopedie (vergoede zorg):
Tarieven voor logopedisch onderzoek en behandeling zijn vastgelegd in de overeenkomsten met de betreffende verzekeraars.
Lees- en spellingbegeleiding/dyslexiebehandeling (kosten voor eigen rekening: niet declarabel bij verzekeraar):
Onderzoek lezen/spellen: €90,00
Behandeling per sessie van 30 minuten: €35,00
Behandeling per sessie van 60 minuten: €70,00
Overig (kosten voor eigen rekening: niet declarabel bij verzekeraar):
Overleg met derden:
– 30 min.: €40,53
– 60 min.: €81,06
Verslaglegging aan derden:
– 30 min.: €40,53
– 60 min.: €81,06
Uittoeslag: €22,99
Verzuimtarief:100% van het behandeltarief

Betaling
Facturen voor logopedische behandeling worden rechtstreeks bij de betreffende verzekeraar gedeclareerd.

Voor kosten die buiten logopedische zorg vallen, is het versturen van de facturen en de administratieve afwikkeling van betalingen uitbesteed aan Infomedics. Hierbij gaat het om de kosten voor lees- en spellingbegeleiding of dyslexiebehandeling en facturen voor overleg met derden / verslaglegging / afspraken die niet of te laat zijn afgezegd.
De ontvangen factuur betaalt u aan Infomedics, voor meer informatie, klik hier. Voor vragen over uw factuur en de betalingsvoorwaarden wordt u verwezen naar www.infomedics.nl. Voor overige vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de servicedesk van Infomedics:

Telefoonnummer: 036-2031900