Tarieven & vergoeding

Vergoeding van logopedische behandeling

Logopedie wordt geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit het basispakket (m.u.v. het wettelijke eigen risico voor volwassenen). U heeft hiervoor een verwijsbrief van uw huisarts of specialist nodig. 

Logopediepraktijk Mirjam heeft contracten met (verzekeraars die vallen onder het label van): ASR, DSW, Menzis en Zorg & Zekerheid. Zie hieronder voor een uitgebreider overzicht.
De behandelingen worden in dit geval rechtstreeks voor u gedeclareerd.

Voor alle andere zorgverzekeraars verloopt facturering via factoringbedrijf Infomedics. De hoogte van de vergoeding in het geval van contractvrije zorg kan verschillen, afhankelijk van het soort polis dat u heeft (natura of restitutie). Lees verder voor meer informatie hierover. Uw verzekeraar kan u informeren over de hoogte van uw vergoeding bij niet-gecontracteerde logopedie binnen uw polis. 

Ik heb WEL een contract met:
– ASR (De Amerfoortse, Ditzo)
– DSW (DSW, InTwente, Stad Holland)
– Menzis (Anderzorg, Hema, Menzis, PMA)
– Zorg en Zekerheid (AZVZ, Zorg en Zekerheid).

Ik heb GEEN contract met:
– Achmea (Zilveren Kruis, De Friesland, FBTO, Interpolis)
– CZ (CZ, CZ direct, IZZ, Just, Nationale Nederlanden, OHRA)
– EUcare (Aevitae)
– ENO (HollandZorg, Salland, ZorgDirect)
– iptiQ (Besured, National Academic), Promovendum)
– ONVZ (ONVZ, PNOzorg, VvAA)
– VGZ (Bewuzt, IZA, IZZ, UMC, Univé, VGZ, Zekur, United Consumers).

Staat een verzekeraar er niet bij? Kijk dan op de polis onder welke verzekeraar die valt.

Bij contractvrije logopedie verschilt de hoogte van de vergoeding per type polis (natura- of restitutiepolis) en zorgverzekering.
Wat voor polis heeft u?
Restitutiepolis:
Bij een zuivere restitutiepolis bent u vrij in de keuze van logopedist/arts ongeacht of de zorgverzekeraar wel of geen contract heeft met de betreffende behandelaar. Bij een zuivere restitutiepolis wordt het volledige bedrag vergoed.
– Naturapolis:
Bij een naturapolis wordt niet-gecontracteerde zorg gedeeltelijk vergoed. (+/- 60-85%)

Vergoeding van behandeling van lees-en spellingproblemen/dyslexie
Indien er geen sprake is van een logopedische indicatie, valt begeleiding van lees- en spellingsproblemen/dyslexie buiten de vergoedingsregeling voor logopedische zorg. Deze kosten zijn in dat geval niet declarabel bij de zorgverzekeraar en dus voor eigen rekening.

Tarieven  contractvrije en/of niet-vergoede zorg 2021:
Logopedische behandeling: 
– 30 min.: €42,00
– 60 min.: €84,00

Overig (geen logopedische zorg; niet declarabel bij verzekeraar)

Lees-/spellingsbegeleiding zonder logopedische indicatie:
– 30 min.: €42,00
– 60 min.: €84,00
Overleg met derden:
– 30 min.: €40,53
– 60 min.: €81,06
Verslaglegging aan derden:
– 30 min.: €40,53
– 60 min.: €81,06
Uittoeslag: €22,99
Verzuimtarief:100% van het behandeltarief
Uittoeslag: €22,99
Verzuimtarief:100% van het behandeltarief

Betaling
Indien een overeenkomst met uw zorgverzekeraar is aangegaan, worden facturen voor logopedische behandeling rechtstreeks bij de betreffende verzekeraar gedeclareerd.

Voor contractvrije logopedie en kosten die buiten logopedische zorg vallen, is het versturen van de facturen en de administratieve afwikkeling van betalingen uitbesteed aan Infomedics. Kosten die buiten logopedische zorg / vergoeding vallen zijn de kosten voor lees- en spellingbegeleiding of dyslexiebehandeling (zonder logopedische indicatie en facturen voor overleg met derden / verslaglegging / afspraken die niet of te laat zijn afgezegd. De ontvangen factuur betaalt u aan Infomedics, voor meer informatie, klik hier. Voor vragen over uw factuur en de betalingsvoorwaarden wordt u verwezen naar www.infomedics.nl. Voor overige vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de servicedesk van Infomedics: 036-2031900.

De verantwoordelijkheid voor het voldoen van de factuur ligt te allen tijden bij u als zorgafnemer.