Leesproblemen & dyslexie

Als logopedist heb ik mij al jaren veel gericht op begeleiding bij kinderen met lees- en spellingproblemen/dyslexie. Met bij- en nascholing heb ik mij hierin gespecialiseerd. In 2013 heb ik de master Special Educational Needs (taalspecialist/dyslexie) afgerond, waarmee ik mijn kennis en vaardigheden op dit vlak nog verder heb kunnen verdiepen. Naast logopedische behandeling, biedt Logopediepraktijk Mirjam inmiddels dan ook gespecialiseerde begeleiding en behandeling bij lees-/spellingproblemen en dyslexie.

Behandeling
Er wordt gewerkt volgens evidence-based methodes, zoals Connect, Ralfi en Klanken in Kleuren / Taal in Blokjes en KWeC-methodiek spelling. Daarbij wordt de behandeling afgestemd op behoeften én mogelijkheden van uw kind en zijn omgeving. Het behouden en/of vergroten van de lees- en leermotivatie neemt een belangrijke plek in. Daarnaast is er aandacht voor de sociaal-emotionele aspecten van dyslexie, onder andere met ondersteuning van het programma ‘Jesse heeft dyslexie’.

Bij Logopediepraktijk Mirjam wordt het volgende geboden aan onderzoek, begeleiding en behandeling;
– onderzoek en behandeling kleuters met risico op lees-/spellingproblemen of dyslexie;
– onderzoek en behandeling van lees- en spellingproblemen;
– behandeling van dyslexie;
– advies en begeleiding ten aanzien van (ICT) hulpmiddelen;
– op aanvraag: workshops en/of begeleiding en advies ten aanzien van leesonderwijs en -begeleiding voor leerkrachten/scholen (voor informatie en tarieven kunt u contact opnemen).

Vergoeding
Er is een samenhang tussen spraak- en taalproblemen en lees- en spellingproblemen en dyslexie, waardoor een deel van de lees- en spellingbehandeling of dyslexiebehandeling te verantwoorden is als logopedische behandeling (vanuit een logopedische diagnose en met behandeldoelen die zich richten op spraak en/of taal). Er wordt daarom meestal gewerkt vanuit een half-om-half regeling. Dit houdt in dat de helft van de behandelingen logopedische behandeling betreft en onder vergoede zorg valt (zie hier voor meer informatie). De andere helft valt onder lees- en spellingbehandeling of dyslexiebehandeling en moet door ouders/verzorgers worden voldaan. Wanneer de behandeling zich uitsluitend richt op lezen en spellen (dus zonder logopedische indicatie), moet de rekening volledig door de ouders/verzorgers worden voldaan. De frequentie van de behandelingen wordt afgestemd op wensen en behoeften van uw kind en zijn omgeving.

De behandeling van lees- en spellingproblemen en dyslexie bij Logopediepraktijk Mirjam valt niet onder de vergoedingsregeling dyslexie.
Deze vergoedingsregeling gaat uit van ernstige dyslexie. Bij Logopediepraktijk Mirjam kunt u ook terecht als er sprake is van meervoudige problematiek, zoals lees- en spellingproblemen/dyslexie bij ADHD, ASS, etc. U kunt hier meer lezen over tarieven en vergoedingen.

Aanmelding
Kinderen kunnen op elk moment en onafhankelijk van mate van achterstand worden aangemeld. De geboden zorg is er voor iedereen: alle kinderen die op een bepaald moment vastlopen in het leesproces kunnen terecht bij Logopediepraktijk Mirjam.
U kunt uw kind aanmelden met dit formulier.